<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, February 28, 2008

Jolo Revilla parating nakatitig kay Lovi Poe

Sabay naming in-interview sina Jolo Revilla at Lovi Poe sa presscon ng Kaputol ng Isang Awit at batay sa kanilang body language, mas in-love ang young actor o baka, ayaw lang pahalata ng dalaga.

Laging nakatitig si Jolo kay Lovi habang ini-interview na para bang ayaw niya itong mawala sa kanyang paningin. Sa solo interview nila, sinundan pa rin niya ng tingin ang actress kahit saan magpunta at nang kantahin nina Lovi at Glaiza de Castro ang theme song ng kanilang afternoon soap, very proud itong nakatitig (na naman).

Birthday ni Jolo sa March 12 at ‘secret’ pa ang birthday gift sa kanya ni Lovi. Kung ang young actor lang ang papipiliin, gugustuhin nitong ang matamis na “Oo” ni Lovi ang iregalo nito sa kanya. Ito’y kung hindi pa sila on!

Seloso raw si Jolo at halata ito sa sagot na “Trabaho yun at wala akong magagawa,” nang tanungin kundi ba siya nagseselos sa kissing scene nina Lovi at Marky Cielo. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites