<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, February 27, 2008

Marian Rivera at Dingdong Dantes tandem, sure win

Isa ring sure win talaga ang tandem nina Marian Rivera at Dingdong Dantes. So, tuloy na pala ang paggawa ng dalawang ito ng fantaseryeng Dyesebel? Kering-keri ito ni Marian, siya lang ang bagay na maging sirena, with her looks, charm and wit. May kakaibang ganda kasi ang mga mata ni Marian na bagay sa mga fantasy at drama eklabu.

Mapang-akit ang da-ting ni Marian, hindi siya mukhang pipitsuging sexy star lang kung kaya’t kahit magpa-sexy siya gaya ng ginagawa niya sa Marimar, lumulutang pa rin ang ganda niya.

How much more sa Dyesebel na ito, di ba?

May ilan ngang kilay ang tumaas nu’ng uang mapabalitang sina Nadine Samonte at Rhian Ramos ang gaganap bilang Dye-sebel sa Siyete.

Hindi naman sa walang ‘K’ ang mga ito pero may babagay din sa kanilang karakter. Hindi nga lang pang-Dyesebel ang dating nila.

Ayaw ni Dingdong ng ganyan. [source of news]

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites