<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, February 28, 2008

Mark Herras at Rhian Ramos very close

Marami na ang nagdududa sa closeness ngayon nina Mark Herras at Rhian Ramos.

Dati pa man ay close na sila nang magsama sila sa My Only Love, pero siguro naman, pwede ring ma-develop dahil sa madalas silang nagkikita.

Nu’ng Biyernes ay marami ang nagtaka at nasa GMA 7 si Rhian kung saan nandu’n si Mark na nagri-rehearse para sa SOP.

Wala raw rehearsal si Rhian at nakabantay lang siya kay Mark. Nang tinanong si Mark na kung siya ba ang binabantayan ni Rhian, parang kaswal lang ang sagot niya na may lakad sila.

Nang in-interview na si Mark tungkol kay Ynna Asistio, hindi na ito nagku-comment dahil nandu’n si Rhian at nakikinig.

Maaaring namamalisyahan lang ang closeness ng dalawa, pero lalong lumakas ang duda ng karamihan dahil sa last taping ng My Only Love nu’ng naka­raang linggo.

Kinunan ang kanilang wedding scene, at nu’ng nag-“kiss the bride” na raw sila, tapos na ang eksena at sumigaw na ng “cut” ang direktor, tuloy pa rin ang halikan nila.

Sa party kinagabihan, silang dalawa ang magkasama at nag-e-enjoy sa party na parang ayaw pang umalis ni Mark na kaila­ngang maglagare ng taping sa Joaquin Bordado.

Kapag tinatanong mo ngayon si Mark tungkol sa kanila ni Rhian, ngiti lamang ang sagot niya. [source of news]

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites