<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, February 28, 2008

Pinoy Idol - dinagsa ng libo-libong aplikante

Dinagsa ng mahigit labinlimang libong aplikante ang SMX Convention Center ng SM Mall of Asia noong nakaraang Huwebes sa mga nagnanais mapabilang sa pinakaaabangan, pinananabikan at pinaka-engrandeng pagbubukas ng Manila auditions ng Pinoy Idol.

Matiyagang nag-abang at pumila ang mga nag-audition sa Metro Manila at karatig probinsya para ipakita ang kanilang natatanging galing at husay sa harap ng mga hurado.

Hindi nila ininda ang init ng araw at gutom mapasama lamang sa patimpalak na ito.

Isa sa kwalipikasyon ay ang pagkakaroon ng edad mula 16 hanggang 28, ngunit hindi ito inalintana ng karamihan at patuloy na sinubukan ang kanilang suwerte.

Kailangan ding magdala ng mga aplikante ng original at photocopy ng kanilang birth certificate, original at photocopy ng isang valid ID, 3R full body photo at 3R close-up photo.

Ang mga aplikanteng wala pang 18 ay kinakailangang humingi ng permiso sa kanilang mga magulang, at magdala ng original at photocopy ng valid ID para makasali sa auditions.

Susunod na madarama ang Pinoy Idol mania sa Northern Luzon, dahil sa auditions na gaganapin sa Stadia Dagupan ngayong Huwebes, at sa susunod na Huwebes, Marso 6, sa SM Clark.

Muling matutunghayan ang host na si Raymond Gutierrez at ang mahuhusay na hurado na sina Wyngard Tracy, Jolina Magdangal at Ogie Alcasid sa huling dalawang bahagi ng regional auditions ng Pinoy Idol.

Pag-aari ng Fremantle ang franchise ng Idol, na patuloy na kinagigiliwan sa iba’t ibang panig ng mundo. Ilan sa mga bansang tumatangkilik nito ay United Kingdom, United States of America, Australia, Singapore, Canada, France, Germany, Indonesia, Vietnam at Norway.

Simula ngayong Abril, matutunghayan na ang pinakamalaking talent search sa GMA-7. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites