<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, February 18, 2008

Regine Velasquez aalis na ba sa GMA?

Napanood ko kahapon ang dalawang beses na pag-iyak ni Regine Velasquez sa SOP. Napansin ko rin na nagpasalamat siya sa executive producer at direktor ng SOP sa ending ng kanilang show.

Goodbye GMA 7 na nga ba si Regine kaya Crying Lady siya kahapon? Hindi ko alam ang tum­pak na kasagutan pero siguradong malalaman natin ang katotohanan sa mga susunod na araw.

Hindi ko lang maubos-maisip na kung kailan ina­min nina Regine at Ogie Alcasid ang kanilang relasyon, saka sila magkakahiwalay, sa TV show at hindi naman sa tunay na buhay.

Sa ABS-CBN na ba natin mapapanood si Regine sa mga darating na araw?

Patikim lang ba ang guest­­ing niya sa Maalala Mo Kaya dahil magka­karoon din siya ng ibang programa sa ABS-CBN? Magiging Kapamilya na ba si Regine pagkatapos ng ilang taon na pagiging Kapuso niya? [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites