<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, February 19, 2008

Regine Velasquez nagtatampo ‘di ginawang host ng Pinoy Idol?

Maraming press ang na-turned off kay Regine Velasquez dahil sa ginawang pag-iiyakan nila nung Linggo sa SOP. Obvious na nakagawa na siya ng desisyon tungkol sa gagawin niyang paglipat sa ABS CBN para sa aniya ay growth ng kanyang career gayong only a day before, sa presscon ng Maalaala Mo Kaya na siya ang tampok next week, ay inamin niya na may alok sa kanya ang ABS CBN pero wala pa siyang ginagawang desisyon.

Napakadali naman daw pala niyang mag-decide. In just one day, she has made up her mind. O baka naman daw nakapag-decide na siya, pero, nagsinungaling pa siya sa kanila. Totoo ba ito, Regine?

Pero, ano itong narinig ko from a reliable source na isa sa mga dahilan ng gagawing pag-alis ng Songbird sa Siete ay dahil nagtatampo ito at hindi nakuhang host ng Pinoy Idol?

I gathered too from the same source na gustuhin man ng GMA7 na kuning host si Regine para sa nasabing bagong reality singing contest ay hindi nila magagawa dahil nakasaad sa kontrata nila with Fremantle, producer ng American Idol at maging ng franchise nito sa bansa, ang Pinoy Idol nga ay kailangang medyo kabataan ang magho-host ng PI, hindi lalagpas sa edad 30. Kung hindi sumunod dito ang GMA ay baka hindi nila makuha ang show.

May mga ibang dahilan pang ibinigay ang aking source pero, di na kailangan pang idetalye dahil ang nabanggit na dahilan ang pinaka-importante, di ba? [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites