<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, February 22, 2008

Richard, Marian 2008 Box-office King and Queen

IT’S confirmed, My Bestfriend’s Girlfriend ang top-grossing Valentine movie produced by GMA Films. Co-produced with Regal Films, mahigit P50 million ang gross nito after four days of release.

Masayang-masaya naman si Richard Gutierrez dahil tinangkilik ng mga tao ang unang tambalan nila sa pelikula ni Marian Rivera.

Sobrang happy rin ang producers dahil sa magandang turn-out ng mga mo-viegoers para panoorin ang pelikula.

Umaasa ang mga producer na mas lalo pang madaragdagan ang kita ng BFGF in the days to come.

Puwedeng lumaban para maging box-office king si Richard ‘pag nagtutuluy-tuloy ang magandang kita sa takilya ng BFGF. Box-office queen naman si Marian ‘pag nagkataon.

Dahil sa super-success BFGF, balitang sobrang naiinggit daw si Angel Locsin kay Marian Rivera. Nakapagsabi pa nga raw ito na sana ay hindi muna siya umalis sa GMA-7 at ginawa muna niya ang kanilang tambalan ni Ri-chard. Dapat kasi ay si An-gel ang ka-love team ni Chard sa BFGF. [source of news]

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites