<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, March 31, 2008

Angelika dela Cruz super excited

KAHIT week two pa ang labas ni Angelika dela Cruz sa Babangon Ako't Dudurugin Kita ng GMA-7, hindi na ma-itago ng tisay na aktres ang magkahalong kaba at excitement lalo pa't role ni Hilda Koronel ang kanyang gina-gampanan.

Matatandaang pelikula ito noon ni Sharon Cuneta at mga de-kalibreng aktres din ang kasama ng Megastar. Hin-di rin daw nahirapan si Angelika sa bagong karakter na ito lalo pa't kasama niya si Marvin Agustin na siyang kasabayan din ng aktres noon pa.

Aminado si Angelika na ito talaga ang gusto niyang gawin, na tipong nangangarag siya sa pagkabisa. Nami-miss daw niya ang ganitong feeling.

Dagdag ni Angelika, wa-la naman daw ipinagbabawal ang non-showbiz boyfriend niyang si Orion Casareo sa kanyang trabaho.Supportive daw ito, pero siya na mismo bilang aktres ang nagsi-set ng limitasyon kung hanggang saan lang ang kanyang ma-ibibigay.

Ngayon ay endorser pa ang aktres ng Blooming Facial and Surgery Center (along Timog Avenue, Q.C.), at talagang may taping pa raw siya after that chikahan.

O di ba? Bisi-bisihan ever. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites