<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, March 24, 2008

‘Babangon...’ set, nilait ni Dina!

NGAYONG Lunes ang premiere sa GMA-7 ng Babangon Ako’t Dudurugin Kita, ang action-drama sa direksyon ni Joel Lamangan.

“Puwede” ang sagot ni Direk sa tanong kung ito ang bagong Kung Mawawala Ka, na dinirehe rin niya at hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin ng Kapuso viewers dahil sa ganda at impact.

Ang pilot week din ang pinakamadugong taping at ikinukuwento mismo ni Dina Bonnevie na hinika siya sa pagod at nalanghap na pulbura mula sa mga baril na ginamit sa execution scene.

Bukod sa ingay ng mga baril na sabay-sabay nagputukan, maingay din ang dalawang choppers na ginamit sa eksena.

Kakaiba ang role ni Dina bilang Jueteng Queen at namamaril. Enjoy siya at first time niya itong ginawa. Ang reklamo lang nito’y malayo, maputik at marumi ang ibang location.

“Napaka-jurassic ng location namin at may dugu-dugo effect pa, pero maganda ang ginawa ni Joel. Pinanood ko ang original movie para makita kung paano ang atake ni Mona Liza (ginagampanan niya) sa role niya, pero malayo na sa original,” kuwento ni Dina.

Samantala, pabor ang aktres na i-remake ang mga nagawa niyang pelikula at sisimulan ito sa Magdusa Ka, ang hindi lang matutupad ay ang wish niyang makasama siya sa cast.

Gusto pa naman nitong gampanan ang role ni Nina Blanca, pero hindi niya kakayanin na maglagare ng taping for BAADK at MK. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites