<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, March 13, 2008

Bubble Gang, naghahanap pa rin ng pamalit kay Ara Mina

HANGGANG ngayon pala’y wala pa ring makitang pamalit kay Ara Mina ang GMA-7 sa nangungunang gag show na Bubble Gang.

Gaya ng alam na natin, bihira o hindi na umaapir si Ara sa BG magmula nang tanggapin ang afternoon seryeng Prinsesa ng Banyera sa ABS-CBN.

Very vocal naman ito na hindi niya puwedeng basta-basta kalimutan ang mga kasamahan sa BG.

Alam daw niyang nagkahiwalay man sila, darating din ang panahong muli silang magkikita at magkakasamang magkakaibigan.

Samantala, nagtampo nga ba si Ara kay Manay Lolit Solis nang diumano’y sabihin nitong flop ang pelikulang Ate nila ng kapatid na si Cristine Reyes?

Ayon kay Ara, na siyang nag-produce ng nasabing movie, mas malakas naman ang Ate sa The Half-Blood Samurai nina Jennylyn Mercado at Jacky Woo. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites