<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, March 25, 2008

Crew, tinalakan ng GMA-7 exec!

Pagdating ni Manny Pacquiao sa NAIA kahapon ay kagulo ang mga TV crew sa pag-uunahang makunan si Manny at ang entourage nito.

Nauna si Kuya Kim (Atienza) para makapanayam for Umagang Kay Ganda si Pacman matapos nitong talunin si Juan Manuel Marquez.

Saka lang sumunod ang Unang Hirit, kung saan nasa studio si ’Igan Arnold Clavio kausap sa split frame si Pacman na nasa airport pa.

Totoo bang tinalakan ng isang executive ng Channel 7 ang crew ng Siyete, dahil naunahan sila ni Kuya Kim?

And to think na sa Siyete nakakontrata si Pacman at meron siyang Pinoy Records (with Chris Tiu) dito.

Si Mayor Atienza ang itinuring nang pangalawang ama ni Pacman. And that makes Kuya Kim as Pacman’s “kuya.”

So, ano ’yon? Blood is thicker than water? [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites