<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, March 29, 2008

Cristine Reyes ’di pakakawalan ng Siyete

IE-ENFORCE ng GMA ang contract ng sister ni Ara Mina.

This will be a battle of wills and legalities dahil serious ang Kapuso network na hindi i-release ang sister ni Ara kahit ano ang mangyari.

The contract stays na kahit anong gawin ng sister ni Ara na makawala sa Ka-puso network, it will take years bago siya makaalis. Who do you think lose out on a long struggled battle, ang GMA ba na nandiyan lang o ang artista?

GMA-7 will not be faulted on this dahil nagbibigay naman sila ng shows sa sister ni Ara, ito lang ang tuma-tanggi.

Hindi rin naman mga kung anu-ano lang ang ibinibigay sa kaniya, to be the partner sana ni Mark Herras sa Joaquin Bordado and to be the love triangle with Dennis Trillo and Katrina Halili sa Magdusa Ka.

Siya ang tumatanggi da-hil talagang ayaw niya na sa GMA pero ano ang magaga-wa niya?

Let’s be very frank about this, gusto ba naman siya ng ABS? [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites