<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, March 10, 2008

Cristine Reyes nilayasan na ang Ch. 7

May paliwanag si Cristine Reyes sa naba-blind item na tanggi siya nang tanggi sa relasyon nila ni Willie Revillame, pero madalas naman siyang makita sa bahay nito sa Tagaytay. Sabi ng controversial young actress, kaya siya pumunta sa bahay ng TV host, dahil nagsu-shoot sila ng music video ng Silong, isa sa mga kanta sa latest album nito.

Hindi lang daw silang dalawa ang nasa music video, marami siyang kasamang sexy girls sa Jacuzzi scene na naka-two-piece rin gaya niya. Hindi pa tapos ang music video at ‘di niya alam kung matutuloy pa sa rami ng kontrobersya.

Samantala, kahit wala pang kasiguraduhan kung makakalipat sa ABS-CBN, excited si Cristine na gawin ang Eva Fonda 16. Pinapipili na raw siya ng Ch. 2 kung sino ang gustong makapareha, pero wala pa siyang napipili. Ang suhestiyon ni Mariel Rodriguez, si Zanjoe Marudo ang piliin niya.

“Siguro, alam ni Mariel na safe si Zanjoe sa akin. Hindi ko pa siya nami-meet and if ever na siya nga ang piliin, okey lang, bagay sa kanya ang role nang makakapareha ko,” wika ni Cristine. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites