<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, March 08, 2008

Cristine Reyes niloloko lang si Willie Revillame

KABI-KABILA ang pag-atake ngayon kay Cristine Reyes. Kaya pa kaya ng powers ni Ara Mina na ipagtanggol ang nakababatang kapatid?

Ayaw sana naming okrayin ang dalaga bilang respeto kay Willie Revillame at sa ilang taong malalapit din sa amin na mahal si Cristine, pero nakakaloka siya.

Matapos ng ilang linggo niyang pagdi-deny tungkol sa umano'y relasyon nila ni Papi, heto't super co-host siya sa Wowowee at promote pa ever ng pelikula nila.

Maging ang mga kaibigan namin sa Bacolod City, U.S.A, at Dubai ay nagtatanong kung bakit naroroon si Cristine.

Aba, malay!

Sa totoo lang, maging ang ilan naming kasamahan sa panulat ay naplastikan sa ginawa ng aktres na ito.

Eh, kaso, bulag nga ang pag-ibig, ‘di ba? Sa kabila ng lahat ay nananatiling masaya ang mundo ni Willie sa piling ni Cristine. Halatang inspirado si Papi kahit ganito ang mga kaganapan.

You and me against the world ang drama nila, huh?! Nangingislap pa rin ang mga mata ni Willie sa tuwing nasa tabi niya ang aktres. Hindi niya ito maitatanggi.

Kahit ang isang grade one pupil ay makapagsasabing maligaya si Willie 'pag nariyan si Cristine. Sana nga ay hindi totoo ang balitang pinapaikot o niloloko lang ni Cristine si Willie kagaya ng ginagawa niya sa mga taong nagmamahal din sa kanya --ang pamilya niya, ang kanyang Ate Ara (Mina). Ito kasi ang usap-usapan ngayon.

Ang masasabi namin, alam mo Ineng, ilan lang ang pinagkakalooban ng Panginoon ng taong nagmamahal sa kanila nang tapat. Kapag nasa 'yo na ang ganitong oportunidad ay huwag mo na itong pakawalan.

'Pag dehins mo pa na-gets 'yan, mas bagay ka nga sa aktor na una mong minahal. 'Yun na! [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites