<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, March 04, 2008

Dalawang game shows ng Siyete, titigbakin!

SA pagpasok ng Pinoy Idol ni Raymond Gutierrez sa Abril, dalawang top-rating game shows ng GMA-7 ang “titiklop” muna sa ere.

Sabi ng aming source, ’yung isang magsasara ay one season lang talaga ang kontrata. Clue: Ito’y local version ng isang game show na hit din sa abroad.

Samantala, ang ikalawang game show na matsutsugi sa ere ay matagal nang ipinalalabas. In fact, marami nang nanalo ng milyones dito.

Talagang masaya itong panoorin dahil may kakaibang challenge at shocking ang ipinagagawa sa celebrity contestants.

Dahil top-rating naman, in fairness, ang dalawang tatanggaling game shows ay balitang ibabalik sa ere early next year.

Kaya, mali ang balitang papatayin ang isa sa dalawang game shows para ma-accommodate ang Celebrity Duets. Ang dinig namin, later this year pa ito i-ere. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites