<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, March 15, 2008

Dingdong Dantes pantapat kay John Lloyd Cruz

Dingdong Dantes is hot! Pagkatapos siyang i-launch ng Bench bilang latest celebrity endorser ng kanilang underwear line, heto’t umaariba na naman siya bilang the new face of Medicol.

Napapanood na nga-yon sa TV ang kanyang Medicol commercials kung saan sinabi niya ang pomosong campaign line na “I will win today.”

Pero bago pa mag-react ang iba riyan at pagsabungin sina Dingdong at John Lloyd Cruz na endorser naman ng Biogesic, dapat malaman ng mga tao na ang Medicol at Biogesic ay parehong produkto ng Unilab kaya hindi sila magka-kumpetensya.

Kasi ibuprofen ang Medicol na para talaga sa headache at paracetamol naman ang Biogesic na para sa flu.

Ang kalaban talaga ng Medicol ay Advil na ine-endorse naman ni Richard Gutierrez. Tingnan niyo, ang talagang magkalaban ay sina Dingdong at Richard, pati na sa pag-team up kay Marian Rivera at sa pagi-ging no. 1 male contract star ng GMA!

Pero pagdating sa ibuprofen there’s no contest, panalo ang Medicol ni Dingdong kasi hamak na mas mura ito at P3 only samantalang ang kalaban na Advil ay P7. Kaya abut na abot nang masa ang Medicol.

Hindi na rin siguro magre-react si Tita Annabelle Rama na endorser rin ng Advil kasi insiders told us na hindi na sila nag-renew na mag-iina (kasama rin si Raymond Gutierrez) sa Advil.

For whatever reasons ay sila na lang ang nakakaalam kaya hindi na ini-air nga-yon ang commercial nila sa TV. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites