<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, March 13, 2008

Ehra Madrigal hindi papatol kay Janno Gibbs

MAY tsismis na kumakalat sa industriya na pumoporma raw si Janno Gibbs sa alaga ni Annabelle Rama na si Ehra Madrigal.

Kinumpirma ito ng isang kaibigan namin na nagsabing pilit daw na inalam ni Janno ang cellphone number ni Ehra. At nang makakuha siya, agad niyang pinaulanan ng text ang seksing aktres.

Ikinagulat nga raw ni Ehra ang palaging pagti-text sa kanya ni Janno, and later on ay ang pagpapahiwatig nito ng panliligaw.

Pero, ayon pa sa aming source na nakakausap din si Ehra, hindi niya papatulan si Janno dahil malaki ang kanyang respeto kay Bing Loy-zaga na misis ng singer-comedian-TV host.

Isa pa, hindi raw pumapa-tol si Ehra sa mga lalaking may ‘sabit’ na. And one more thing, may-boyfriend na raw ngayon si Ehra,binatang ma-yaman at non-showbiz. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites