<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, March 14, 2008

Janina San Miguel, not affected!

Ang katuwiran ni Janina San Miguel, ang kapapanalo lang na Bb. Pilipinas-World, hindi raw niya masyadong narinig ang question sa nakaraang pageant kaya nalito siya sa pagsagot.

Ayon pa kay Janina, family lang ang narinig niya kaya naman ito lang ang paulit-ulit niyang nasabi.

Matatandaang umani ng batikos si Janina dahil sa isinagot niya sa tanong sa kanya sa Q&A portion ng Bb. Pilipinas pageant kamakailan.

Ang eksaktong tanong sa kanya ay “what role did your family play to you as candidate to Bb. Pilipinas?,” pero dahil sabi nga niya, family lang ang narinig niya, nagkamali-mali raw ang sagot niya.

Ang maganda lang kay Janina, mukhang hindi siya apektado kahit alam niyang pinagtatawanan na siya ng buong mundo at sinasabing susunod sa mga yapak ni Melanie Marquez sa pagkamali-mali sa English grammar.

Say niya, nasa history na raw ang nangyari sa kanya sa nasabing pageant at hindi niya ito ikinahihiya.

Samantala, parang hindi naman nagustuhan ni Melanie na ikinukumpara siya kay Janina.

“It is not funny,” ang dialogue ni Melanie about the comparison.

Dapat daw ay bigyan naman siya ng due respect dahil isa raw siya sa few celebrities na nakapagbigay ng karangalan sa ating bansa. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites