<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, March 19, 2008

Jolo ipinagpalit ni Lovi sa non-showbiz guy

TOTOO bang may non-showbiz BF na itong si Lovi Poe?

Just when we thought playing beautiful music na sina Lovi and Jolo Revilla at nagamit na nga ang love team nila sa current Sine Novela ng GMA na Kaputol Ng Isang Awit sa Drama Rama Sa Hapon after Maging Akin Ka Lamang, saka kami makakarinig ng tsismis that Lovi is really with a partner na, a non-showbiz guy na ang pagkakarinig namin ay classmate niya. Alam kaya ito ni Jolo?

Of course papaniwalaan namin si Lovi if she says otherwise dahil kahit kami, nakikita namin sila ni Jolo off cam na very sweet at ilang beses na nga namin silang nahuling holding hands or naka akbay sa isa’t isa.

This was before they were cast sa Sine Novela ha so kahit kami hindi kami maniniwalang gimmick yun or for show lang.

Saka sabi naman sa amin ni Lovi na wala pa siyang balak na mag boyfriend as of now so sino kaya itong mysterious guy? [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites