<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, March 04, 2008

Jonalyn Viray, super iyak sa SOP

Nagulat ako sa sobrang pag-iyak ni Jonalyn Viray sa SOP noong Linggo habang may-I-duet sila ni Regine Velasquez.

Hindi lang tumulo ang luha ni Jonalyn, umagos pa ang kanyang tears kaya napaiyak din si Regine.

May biruan nga ang mga baklita. Super-cry daw si Jonalyn dahil bumalik pa si Regine sa SOP. Kung hindi raw bumalik si Regine, chance na ni Jonalyn na maging replacement ni Regine.

I repeat, biruan lang yon ng mga baklesh na na-shock din sa sobrang pag-e-emote ni Jonalyn.

Kapag sinabing biro, wala itong katotohanan. Mabuti nang magkalinawan tayo para hindi ma-misinterpret ang isinulat ko. Hindi ko pinangarap na ako ang maging dahilan para pagsabungin sina Regine at Jonalyn ‘noh!

Malapit sa isa’t isa ang dalawa porke si Regine ang host ng Pinoy Pop Superstar, ang show na naging daan para mapansin ang talent ni Jonalyn sa pagkanta. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites