<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, March 01, 2008

Joseph Bitangcol, handang magpahipo

Mamayang gabi na ang show na Rubirubi@boyz.com sa Zirkoh-Greenhills.
Dayalog sa amin ni Polo Ravales, nakahanda ang grupo nila sa kung anong gustong gawin sa kanila ng komedyanang si Rubirubi.

“Bahala siya! Kaya lang, baka hindi niya ka­yanin, ang dami namin, eh! Ha! Ha! Ha!” tawa ni Polo.

Sey ni Frank Garcia, uunahan na niya si Rubirubi bago pa sila laswain nito.
Kakaiba raw ang re­pertoire nila ngayon at kaabang-abang ‘yung sexy number ni Niña Jose na gagapang ito sa ilalim ng boys. Okey lang daw kay Frank kung dakmain man ni Niña ang ‘crotch’ nila.

Si Joseph Bitangcol ay willing ding magpahipo at magpalaswa kay Rubirubi sa show. Si Joseph ang pinaka-applauded sa hu­ling show ng boyz.com sa Zirkoh-Timog at may ibang gimik daw siya ngayong gabi.

Si Gabb Drilon ay expect the unexpected ang drama dahil ‘yung last time daw na guest nila si Giselle Sanchez ay hindi rin daw nila in-expect na ipepleytaym sila nito.

Flattered ang feeling-rocker na si Alwyn Uy­tingco nang malamang siya ang pinaka-type ni Rubirubi sa kanilang lima. Natutuwa raw siya na meron palang mga ‘nagnanasa’ sa kanya.

“Ayos lang ako sa hipuan, game ako diyan para masaya ‘yung show!” nakangiting sambit ni Alwyn.

Panauhin din sa Rubirubi@boyz.com ang kapwa FHM covergirl (for March) ni Niña na si Hazel Ann Mendoza at si Glaiza de Castro. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites