<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, March 07, 2008

Lani Mercado nag-apologize kay Ruffa

NAKAUSAP si Lani Mercado ng mga GMA-7 reporter sa airport noong Miyerkules ng gabi bago tumulak pa-Amerika kasama ang asawang si Sen. Bong Revilla.

Ayon sa isang source, napaiyak si Lani sa TV interview dahil sana raw, hindi na lang nagkagulo ng ganito ang mga taong malalapit sa kanila.

Sa gitna ng pag-iyak, humingi raw ito ng paumanhin o dispensa kay Ruffa kung pakiramdam ng huli’y nabastos o na-isnab niya ito nang magkita sila sa birthday party ng GMA-7 exec na si Wilma Galvante.

Maging si Sen. Bong ay personal na nakiusap na huwag nang palakihin ang gulo at hayaan na lang na magkaayos ang magkabilang kampo sa tamang panahon.

Ngayong Biyernes nakatakdang tumanggap ng parangal na 2008 Filipino-American Vision Award for Courage and Honor ang actor-politician mula sa samahang NuVision Worldwide Media sa Kodak Theatre. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites