<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, March 19, 2008

Manny Pacquiao at Juan Manuel Marquez fight TV rating

Lumabas noong Lunes ang rating ng mga TV show noong Linggo at wa­ging-wagi ang Unfinished Business nina Manny Pacquiao at Juan Manuel Marquez dahil umabot sa 48% ang rating ng kanilang umbagan sa Las Vegas.

Inabangan at talagang pinanood ng mga tao ang laban nina Manny at Marquez itsurang mahaba ang mga commercial load ng bawat gap.

At dahil tinutukan ng buong bayan ang Unfinished Business, single digit lamang ang rating na na-gets ng rival shows.

Walang malaking balita ngayon sa showbiz kaya puro tungkol sa success ni Manny ang headline ng mga diyaryo.

Dedma na ang mga tao sa Gretchen Barretto-Dodie Puno issue dahil nasagot na ni Greta ang lahat nang dapat sagutin.

Ganyan ang mga Pilipino. Kapag nasanay na sila sa mga showbiz scandal, hindi na sila nasa-shock! [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites