<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, March 10, 2008

Marian Rivera, di nag ba-bra

ISANG senior actress ang nagpapatunay na mabait na bata talaga si Marian Rivera. “Laking lola kasi,” aniya pa.

Nakasama raw niya si Marian sa panghapong teleseryeng Agawin Mo Man ang Lahat sa Akin.

Dahil madalas silang magka-eksena, naging very close sila sa isa’t isa to the point na kung ituring siya nito ay parang ina na.

“’Nay” nga raw ang tawag sa kanya ni Marian hanggang ngayon.

“Isa pang nanay-nanayan niya ay si Rita Avila,” tukoy pa ng senior star.

Saksi raw siya kung paano nito iniyakan ang write-ups na nag-walk-out siya matapos ang isang eksena sa isang teleserye, kung saan totoong nasaktan si Marian habang “ginugulpi” ng isang ka-eksena.

By then daw kasi, maga na ang nguso ng dalaga sa malakas na sampal na pinakawalan ng ka-eksena.

Natutuwa raw siya at natupad ang pangarap nitong magkaroon ng programang pang-primetime.

“Very prayerful ang batang iyan,” anang aming kausap. “Every Wednesday, she makes it a point na tumungong Baclaran.”

Nang mapunta raw ang Marimar kay Marian, she sent her a congratulatory text message.

“Hanggang ngayon, ’di pa rin siya nakalilimot,” pahayag pa ng senior aktres. “Nang finally ibinigay sa kanya ng GMA-7 ang Dyesebel, isa ako sa mga unang binalitaan niya. I’m just so happy for her.”

* * *

UNLESS necessary, hindi raw talaga nagsusuot ng bra si Marian. Mas madalas siyang gumamit ng nipples cap, kahit manipis pa ang kanyang suot.

Kaya, kapani-paniwala raw ang sabi nitong she will go topless in Dyesebel.

Right now, extensive na ang swimming lessons na ina-undergo ni Marian. She was told frankly and honestly kasi by Direk Joyce Bernal na ’di siya nito papayagang gumamit ng double, even in her (Marian) most difficult underwater scenes.

Dingdong Dantes, who will play Fredo, is also taking up swimming lessons. Aba, kay dami-rami rin niyang underwater scenes. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites