<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, March 27, 2008

Marian Rivera na hurt sa mga balita!

Hurt si Marian Rivera sa mga lumabas na talent fee ang dahilan sa hindi niya pagkakatuloy sa Vic Sotto-Dolphy movie.

Nang i-offer sa kanya ang role na leading lady ni Vic, hindi nila pinag-usapan ang talent fee dahil tumatanaw siya ng malaking utang na loob sa TV host-actor at kay Tony Tuviera, isa sa mga producer ng movie.

Ang Enteng Kabisote 2 ni Vic ang unang pelikula ni Marian at ang TAPE, Inc, ni Mr. Tuviera ang nagbigay sa kanya ng first break sa TV at hindi niya ito nakakalimutan.

Nabago lang ang shooting schedule dahil sa Holy Week at umalis pa sina Vic at Dolphy, kaya na-delay ang shooting.

Kung kailan libre na ang dalawa, si Marian naman ang hindi pumuwede.

Eight days dapat ang shooting ni Marian sa movie at siya sana ang leading lady ni Vic at gaganap na anak ni Dolphy. Kung nasimulan lang agad ang shooting after Marimar, wala sanang problema.

Bukas, Friday, ang first shooting day nina Vic at Dolphy at nasa gitna naman si Marian sa paghahanda sa Dyesebel.

Last Tuesday, may workshop siya at mga kasama sa fantaserye and this Thursday, ang storycon. Sa March 31 ang kanilang pictorial at sa April 1, bibiyahe na ito for Palawan para sa Apr. 2 taping. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites