<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, March 07, 2008

Marian Rivera updates

Sa interview namin with Marian Rivera sa launching ng clothing line na Karimadon, which she is currently endorsing, we asked her kung may parte siya sa kanyang body na puwedeng ituring na “man-made” o kaya’y dapat ipagpasalamat kay Doc?

Awa naman daw ng Diyos, wala. Kaya nga raw ang measurement ng kanyang breast ay “fluctuating,” depende sa kanyang weight.

Nang tumaba siya raw siya minsan, naging 36 inches ang kanyang boobs. Ngayon daw na payat siya, 34 inches na lang ang mga ito.

Natatawang ikinuwento ni Marian na one time, sa siyuting ng Marimar, pinatakbo siya ng pagkalayu-layo ni Direk Joyce Bernal in one scene.

Nang matapos daw makunan ang eksena, pawisan siyang humarap kay Direk Joyce para tanungin kung okay ang take o, dapat ulitin.

Sagot daw ni Direk, okay ang take. Then, tiningnan daw siya nito from head to foot at ang sabi: “Tunay pala ’yang boobs mo.”

“Paano n’yo nalaman?” tanong daw ni Marian.

“Umaalug-alog, eh,” tugon naman ni Direk Joyce.
* * *
Balak daw ni Marian na kumuha ng franchise ng Karimadon. Pero, bago siya magbukas ng sariling store, balak niya munang kumuha ng kahit short course in entrepreneurship.

Feeling niya, kailangan niya ito kahit pa anong klase ng negosyo ang kanyang pasukin.

Graduate si Marian of a course in SPED at the De La Salle University. Right after college, she taught in a school for students with special disabilities and needs.

She had to commute in going to work, ani Marian. Since galing pa siya ng Cavite at public transport pa nga naman ang kanyang ginagamit, talagang nakakapagod.

No wonder Marian immediately grabbed the opportunity when she was offered to join show business. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites