<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, March 28, 2008

Pinoy Idol updates

Ngayong tanghali ang press launch ng Pinoy Idol ng GMA. Matapos ang series of auditions na ginanap sa Mega Manila, Cebu, Davao, Dagupan, Cagayan de Oro, Batangas, Iloilo at Clark ay 178 Idol hopefuls ang napili ng mga hurado.

Ang mga ito ang magtatagisan ng galing para makapasok sa Top 12. Bukod sa mga undisco­vered singing talents mula sa iba’t ibang lupalop ng bansa, kaabang-abang din kung may mga naka­tutuwa at nakababaliw na karakter na nag-audition sa Pinoy Idol.

Meron kayang Pinoy counterparts ang Ame­rican Idol ‘rejects’ na sina William Hung (ng AI season 3) at Ronaldo Lapuz (ng AI season 7) o ang nakalolokang si Va­lentina Hasan na walang takot na nag-audition sa season 2 ng Music Idol (Bulgaria)?

Si Valentina ang nagpasikat ng ngayon ay ‘classic’ nang Ken Lee, ang kakatwang broken English version ng Mariah Carey hit na Without You.

Mabilis na naging YouTube hit ang ‘Ken Lee’ video ng hitad.

Sina Ogie Alcasid, Jolina Magdangal at Wyngard Tracy ang judges ng Pinoy Idol na ihu-host ni Raymond Gutierrez. Sa Abril 5 (Sabado) ang premiere nito sa Kapuso network. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites