<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, March 16, 2008

Polo Ravales denies Jean Garcia

Super deny si Polo Ravales sa umano’y relasyon nila ni Jean Garcia. Sa kabila ng maraming nakakakita sa dalawang ito na laging magkasama at gumigimik daw sa labas, consistent si Polo sa pagsasabing friends lang sila ni Jean and they’re just enjoying each other’s company.

Halatang pikon ang aktor nu’ng tanungin siya sa Sis about Jean, eh. Sa tingin namin, kung ayaw ma-intriga nina Polo at Jean ay iwasan nilang magsama, noh?

The fact remains na they’re an item at bagay naman sila kahit sabihin pang may age difference silang dalawa. Mag-reklamo si Polo, ‘pag inokray siyang hindi sila bagay ni Jean o mukhang ate niya si Jean.

Eh, hindi naman. In fairenss, may taste nga ang aktor. Pretty si Jean. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites