<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, March 28, 2008

Rannier Castillo iniiwasan ni Yasmien sa taping

AYON sa tsika sa amin ng isang staff ng Tasya Fantasya very careful si Yasmine Kurdi sa pakikitungo ngayon sa ka-love team na si Rannier Castillo. Magkatambal muli ang dalawa sa Tasya na mapapanood tuwing hapon sa GMA after SOP.

Ibinabalik ng GMA 7 ang tambalan ng dalawa na namukadkad noong panahon ng StarStruck. Maraming soap din ang kanilang pinagsamahang da-lawa. Ang huli ay sa Bakekang.

Sa set, hindi naman sila naiilang sa isa’t isa pero ingat na ingat si Yasmien na kausapin si Rainier. Umiiwas kaya siya dahil ayaw niyang ma-hurt si JC de Vera?

Anyway, sa April 6 na magsisimula ang Tasya Fantasya. Kasama rin dito sina Wendell Ramos, Gladys Reyes, Alicia Mayer, Mura at Vangie Labalan. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites