<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, March 02, 2008

Regine Velasquez, balik SOP

Ano ba yung ginawa ni Regine Velasquez na hindi pinaboran ng maraming tao at maging ng dalawang network na involve? Both stations believe na nagamit niya sila, ang GMA 7 na akala ng marami ay iiwan niya at ang ABS-CBN na akala ay lilipatan niya. Nagpa-kontrobersyal pa siya nang mag-guest siya sa The Buzz, tapos wala siya sa programang kinasanayan na ng tao na makita siya, ang SOP.

Balik-SOP siya ngayong tanghali na akala ng marami ay magpapalaki ng mga pangalan ng mga pwedeng pumalit sa kanya.

Anyways, whatever her reasons are, baka malaman sa Showbiz Central ngayong hapon.

Aalamin din sa naturang showbiz oriented show kung sino raw itong niregaluhan ni Robin Padilla ng kotse at kung bakit. Ano ba ang nasa likod ng ginawang pamamasyal nina Jolina at Marvin sa US at kung si KC Concepcion na ba ang bagong apple of the eyes ni Richard Gutierrez. Pinadalhan niya raw ito ng flowers nung Valentine. At sina Jewel Mische at Marian Rivera, wala? [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites