<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, March 06, 2008

Regine Velasquez nagpahabol lang pala sa GMA-7 kaya nag-apply sa ABS

Sa totoo lang, kahit umiiyak pa si Regine Velasquez sa SOP kung saan sinabi niyang nagdesisyon siya na huwag nang umalis sa GMA-7, parang malabnaw na ang dating niya sa publiko.

Bago kasi niya ibinulalas ‘yun ay nasabi na ng mga taga-ABS-CBN na hindi naman daw siya inalok na lumipat sa kanilang network.

Sa totoo lang, si Regine naman kasi ang announce nang announce na wala naman siyang kontrata sa Siyete at maaari siyang magtrabaho sa Dos.

Kaya nga nang bandang huli ,nagtataka rin kami kung bakit naging issue ang paggawa niya ng isang tv drama sa ABS-CBN, na hindi naman pala talaga inialok sa kanya kundi siya ang nagsabing gusto niyang gawin ‘yun.

Hindi rin namin alam ngayon kung sino ang nagkalat na igagawa pa siya ng isang musical variety show ng Dos, dahil wala naman daw ganoong balak.

Insulto pa talaga dahil gumawa na ng announcement ang Kapamilya na ang role na hinahabul-habol niya at dahilan sana ng pag-alis niya sa SOP ay ibinigay lang sa isang starlet na si Valerie Concepcion. Biglang bagsak tuloy ang level ni Regine.

Kahit na binigyan pa siya ng isang intro na mukhang ipinagmamalaki pa ng SOP na: “Tingnan ninyo, hindi ninyo naagaw sa amin si Regine,” mabilis naman ang tanong ng mga nakakapanood ng: “Bakit, may umagaw ba?”.

It remains to be a fact na nag-apply si Regine sa ABS-CBN at talagang desidido na siyang umalis sa Siyete kung talagang kukunin siya ng Dos.

Ngayon ay maliwanag na rin na hindi nagkaroon ng interest sa kanya ang ABS-CBN, kaya walang kaso ng sulutan. Walang kaso ng agawan. Walang sinusulot at walang inaagaw.

Inilako ni Regine ang sarili niya, pero hindi kinagat kaya siya nagbalik sa Channel 7. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites