<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, March 31, 2008

Regine Velasquez nangayayat dahil sa migraine

Hindi pala pumapayag si Ogie Alcasid na sabi­hing mataba ang girlfriend na si Regine Velasquez. Kung makikita raw ngayon ang Asia’s Songbird, pu­mayat na ito dahil ilang days din daw itong inaatake ng migraine, nang makausap ang isa sa mga judges ng Pinoy Idol pagkatapos ng presscon.

Hindi man daw nakakakaing mabuti si Regine nga­yon, patuloy pa rin ito sa bagong passion nito na mag-aral ng pagluluto ng iba’t ibang pagkain, mula sa pasta, salad, caldereta at kung anu-ano pa, na ipinadadala sa kanya saan man siya nandoon para matikman niya.

Natawa si Ogie nang sabihin sa kanyang naghahanda na siguro ang girlfriend niya sa nalalapit na role na gagampanan nito sa bagong soap nito sa GMA-7, ang local adaptation ng Koreanovelang Kim Sam Soon na isa siyang mahusay na cake maker at masarap ding magluto ng iba’t ibang pagkain. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites