<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, March 04, 2008

Regine Velasquez sa SOP

Nawindang ang ilang manonood -- lalo na ang mga umaasang lilipat na siya sa ABS-CBN -- sa muling pag-appear ni Regine Velasquez sa SOP last Sunday.

Napanood ng madla ang pagbabalik sa SOP ng Asia’s Songbird nitong ng Linggo at talagang may bulung-bulungan sa paligid.

Bakit daw ganoon si Regine, pabagu-bago ng isip? Dahil ba wala nang choice ang singer/aktres kaya nagbalik na siya sa show na minsan niyang nilisan?

Sinabi pa nito on air na “it’s my choice to stay.”

Well, come to think of it, kung natuloy ang pagbi-bida ni Regine sa Betty La Fea ng Dos (na ngayon ay kung kani-kanino ibinabagay ang kuwento), sigurado namang hindi na babalikan ni Regine ang SOP, eh.

Sa kanya na mismo nanggaling na pangarap niyang gawin ang BLF, di ba?
Eh, kaso, hindi nag-materialize ang project. Hindi na umano nagpakita ng interes ang Kapamilya sa Asia’s Songbird matapos maglabasan ang kung anu-anong speculations tungkol sa balak niyang paglipat ng bakuran.

So, nang hindi na nga siya muling kinausap ng Dos tungkol sa Betty La Fea project, super-back-to-back na siyang muli with her friends sa kanilang Sunday variety show. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites