<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, March 06, 2008

Regine Velasquez updates

Nakatutuwa’t inunahan ng Kapuso fans ang GMA-7 sa pagka-cast ng mga makakasama ni Regine Velasquez sa Filipino version ng Kim Sam Soon.

Bagay daw sa role ni Cyrus (ginampanan ng Korean actor na si Hyun Bin) si Dennis Trillo. Sa role ni Henry, gusto nila si Dr. Hayden Kho Jr., at sa role ni Hannah ay si Nadine Samonte o Jewel Mische.

Umaasa ang fans na hindi sila bibiguin ng Channel 7 at pagbibigyan ang request na pagtambalin sina Regine at Dennis at tiyak silang swak ang kanilang pagsasama.

Nasulat na rin naming bakit hindi subukang ipareha ang actor kay Songbird, ’di ba?

Ang maganda pa nito, boss ni Dennis si Regine sa IMusic at ang huli at ang boyfriend nitong si Ogie Alcasid ang nagbigay ng break kay Dennis na maging recording star.

Hintayin natin kung susundin ng Channel 7 ang request ng fans. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites