<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, March 02, 2008

Regine Velasquez urong-sulong sa paglipat sa ABS-CBN

Mukhang hindi pa rin ma-tapus-tapos ang isyu tungkol sa paglipat ni Regine Velasquez sa ABS-CBN kahit may mga balita nang lumabas na napigilan na ng GMA-7 ang pag-alis ng Asia’s Songbird sa kanilang bakuran. Isang insider ang nagsabi sa amin na si Regine daw ang magiging host ng Pinoy Dream Academy season 2 at nag-swear pa ito sa amin na totoo raw ang balita.

Parang ang hirap yatang pa-niwalaan nito pagkatapos na tanggihan ni Regine ang Pinoy Idol tapos biglang na lang siyang maghu-host ng PDA Season 2?

At any rate, ‘yung same source naming ito ang nag-confirm na rin ng paglipat ni Cristine Reyes sa ABS-CBN. Tinanggap na raw kasi ni Cristine na magbida sa isang bagong teleserye sa Kapamilya.

Ano kaya ang feeling ni Angel Locsin na ang mga da-ting Kapuso niya ay magiging Kapamilya na? [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites