<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, March 14, 2008

Richard Gutierrez bawal sumama sa mga alaga ni Lolit

KAY Richard Gutierrez lang hindi puwedeng maki-pagtrabaho ang mga alaga ni Manay Lolit Solis.

Isa lang ang alaga ni Annabelle Rama sa Babangon Ako At Dudurugin Kita compared sa pito ni Manay Lolit and yet it was Annabelle who was present during the presscon.

Biro niya sa amin nang nagsilapitan na kami, ang mga artista raw ang interbyuhin, hindi siya. May narinig lang kasi kami na tsika that she was quoted na hindi niya papayagan ang mga artista niya ma-kipagtrabaho sa mga artista ni Manay Lolit.

Not true daw, kay Richard lang. Ang sinabi ni Ms. Annabelle, hindi niya papayagan na makatrabaho ang anak niya sa mga talents ni Manay pero may pasubali siya.

Napakarami naman daw shows ng GMA, isa lang kay Richard, hindi naman daw siguro makakaapekto ito sa mga talents ni Manay.

Of course, this can all change kapag nagkaayos sila ni Manay Lolit na hit-sura namang matutuloy pa rin sa ganoong klase ng en-ding.

Sayang naman ang 30 years of friendship. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites