<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, March 09, 2008

Rudy Fernandez magandang magdala ng sakit

Napakaganda ng outlook sa buhay ng actor na si Rudy Fernandez. Sa kabila ng kanyang karamdaman (cancer), hindi ito hadlang sa kanya upang mawalan ng sigla at pag-asa (pang mabuhay). Sa few times na amin siyang nakita, wala kaming nabanaag ni katiting na lungkot at panghihina sa kanya at maging sa asawa niyang si LT (Lorna Tolentino) at mga anak na sina Mark Anthony, Ralph at Renz. Kung ano ang kilos at hitsura ni Daboy noong wala pa siyang sakit ay ganoon pa rin siya ngayon. Kung makikita mo siya, para siyang walang sakit. Sa totoo lang, napakaganda niyang magdala.

Mabait at malapit sa Diyos si Daboy (Rudy) ganoon din ang kanyang pamilya kaya malaki ang pag-asa ng mga taong malalapit sa kanila na tuluyang gagaling ang aktor sa kanyang sakit.

Nung nakaraang Lunes, March 3, binigyan ng birthday party si Daboy ng kanyang misis na si LT at kumareng si Precy Vitug-Ejercito (misis ni Sen. Jinggoy Estrada) na dinaluhan ng kanilang malalapit na kaibigan.

By the time na lumabas ang column na ito ay nasa Amerika na ang mag-asawa kung saan sila mananatili sa loob ng isang buwan. Bukod sa pagpapagamot ni Daboy, kasama sa kanilang itinerary ang panonood ng laban nina Manny Pacquiao at Juan Manuel Marquez sa Las Vegas, Nevada sa Marso 16 (Manila time) ng umaga.

Tulad ng mga nagmamahal kay Daboy, ang aming dalangin na sana’y tuluyan na siyang gumaling sa kanyang karamdaman. [source]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites