<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, March 17, 2008

Rufa Mae Quinto may lalaki sa Hong Kong

MALUNGKOT na ibinalita ni Rufa Mae Quinto sa presscon ng Manay Po 2: Overload na maaaring hindi matuloy ang kanyang Holy Week vacation sa Hong Kong para makipagkita sa kanyang mahal na Robert Lopez na naka-based sa dating Crown Colony.

May outbreak daw kasi ng flu sa Hong Kong at ayaw naman niyang magkasakit doon.

“Mahirap mabago ang schedule ko papuntang Hong Kong kasi ‘eto lang Holy Week ang mahaba kong bakasyon.

“Pero kung may outbreak naman doon, parang mahirap naman yata ‘yon, di ba?” wika ni Rufa Mae.

Ayon sa kuwento ni Rufa Mae, four years na silang magkakilala ni Robert. Lately lang sila naging close. CPA si lalaki at nagtapos siya ng kolehiyo sa America.

Ang tawag ni Rufa Mae kay Robert ay “boss.” Babes naman ang tawag sa kanya ni Robert.

“Wala pa kaming relas-yon pero I’m falling in love with him. Twice na siyang pumunta rito sa Manila. Dahil kay Boss, feeling ko inspired akong magtrabaho ngayon.”

Sa Manay Po 2: Overload, si Rufa Mae ay ga-gampanan bilang baby maker. Bida rin sa pelikula sina Cherrie Picache, John Prats, Polo Ravales at Jiro Manio. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites