<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, March 29, 2008

Wendell Ramos iwas magsalita ng personal

Mabilis nawala si Wendell Ramos pagkatapos ng Q&A portion sa presscon ng Tasya Fantasya. Hindi nito binigyan ng chance ang press na matanong siya ng mga isyung walang kinalaman sa show.

Isa rito’y ang identity ng non-showbiz girl na kanyang karelasyon. Ayaw niya itong pag-usapan at hindi naman daw artista, pero kung tama ang balita namin, may anak na sila ng girl na kinaiinggitan ng mga nagpapantasya sa actor.

Hindi na rin natanong si Wendell kung totoong muntik na siyang umalis sa GMA-7 at lumipat sa ABS-CBN. Hindi rin alam ng source namin ang dahilan kung bakit binalak nitong iwan ang Bubble Gang, pero hindi naman daw natuloy. Heto nga’t magti-taping na uli siya para sa Tasya Fantasya na magpa-pilot sa April 6 sa direksyon ni Mac Alejandre.

Anyway, dual role si Wendell sa TF, siya si Prince Federico na nakatakdang pakasalan ni Princess Anastacia (Yasmien Kurdi) at siya rin si Donald, ang guwapong model na super crush ni Tasya (Yasmien pa rin). [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites