<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, April 05, 2008

Arnel hindi patatalbog sa kalabang si Kris Aquino

MAY sarili pa lang wardrobe designer si Arnel Ignacio sa kanyang programang Go-bingo. ‘Di raw siya patatalo sa reyna ng game shows na si Kris Aquino. Mahilig din kasi si Arnel na magpabongga ng mga damit niya.

Ayon kay Arnel sa presscon ng Gobingo, may sarili siyang designer, si JC Buendia. Si JC din ang couturier ni Pang. Gloria Macapagal-Arroyo.

Kaya kung si Kris ay may couturier, hindi siya pahuhuli si Arnel sa pabonggahan ng damit kapag nagsimula na ang Gobingo sa April 14.

Ibang klase ngayon ang Gobingo, kung noon ay si Maricar de Mesa lang ang Gobingo girl, ngayon naman ay anim na sexy girls ang kasama ni Arnel. Tuwing Lunes si Rein Larrazabal, Tuesday ay si Joy Velasco at Wednesday si Lyka Felicia-no at sina KC at Belle sa Fri-day.

Puwedeng sumali ang lahat. May audition ng studio contestants per episode. Ang viewers ay puwedeng sumali basta makumpleto ang proof of purchase. Ang proof of purchase ay ipapalit ng ‘scratch card’ sa alinmang Mercury Drug store bran-ches nationwide. Tapos, i-text ang unique code ng ‘scratch card’ para makakuha ng Gobingo virtual pla-ying card. [source of news]

Labels:

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

sana po may list of selected mercury drugstore para mapuntahan namin.. wla yata dito sa marikina..hehe

3:20 PM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites