<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, April 05, 2008

Banta kay Gabby Concepcion inihahanda na ng Kapuso

MABIGAT ang binitiwang ultimatum ng GMA Films kay Gabby Concepcion nang sabihin ng kanilang presidente mismo na “kailangang gawin niya ang pinirmahan niya.”

Ganoon ang kanilang na-ging sagot sa sinabi ng mana-ger ni Gabby na nakahanda naman silang ibalik na lang kung ano mang down payment na ang natanggap ng aktor mula sa Kapuso network.

Maliwanag naman nga-yon na bagama’t pumirma na nga ng kontrata si Gabby sa GMA Films nang una, naisip naman ng kanyang manager na mas maganda ang chances nila sa ABS-CBN kaya roon sila pumirma ulit ng exclusive contract.

Sinasabi pa nila na ang kontrata ng GMA-7 ay nagsasabing sa abroad ang shooting ni Gabby, at ngayong na-ririto siya sa Pilipinas, ibang usapan naman iyon.

Pero, matigas din naman ang GMA-7 sa pagsasabing hindi makagagawa si Gabby ng anumang pelikula sa ibang kumpanya, o maipalalabas ang alin mang pelikulang ga-gawin niya rito sa Pilipinas hanggang hindi niya natatapos at naipapalabas ang pelikulang gagawin niya sa ilalim ng GMA Films.

Ibig sabihin, kung mag-kakaipitan sila dahil diyan, hanggang TV na lang muna si Gabby na sa palagay namin advantage din naman niya. Una, ano nga ba ang kasi-guruhan na kikita ang isang pelikula niya?

Oras na gumawa si Gabby ng movie at iyon ay hindi ku-mita, tapos na rin ang career niya.

Habang hindi siya gumagawa ng pelikula, at nasa TV lang siya, at least mairireserba pa niya ang lakas niya sa pelikula.

Baka nga kailangan pa rin niya ang maraming TV appearancee bago siya lumabas ulit sa isang pelikula, dahil masusukat mo sa telebisyon kung talaga nga bang may interesado pa sa kanya ang publiko.

Ang masakit na sinasabi nila, mukhang hindi nakatulong sa ratings ng isang talk show ang initial interview sa kanila ni Gabby dahil talo pa rin sila sa ratings ng kanilang kalaban sa Mega Manila. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites