<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, April 17, 2008

Bearwin Meily magic

Malayo na ang inabot ni Bearwin Meily bilang isang magician o kaya’y ilusyonista (ito kaya ang tamang term sa Tagalog?). Kung sa una niyang magic special ay naglalagay lamang siya ng barya sa mga lata ng softdrinks, sa ikalawa niyang special na mapa­panood, muli sa QTV 11 sa Abril 27, 9-11 a.m., magpa­pakita siya ng kauna-unahan sa Philippine TV, ang tele­portation. Makikita siya na nasa GMA Edsa corner Timog at sa isang iglap lamang, mapupunta siya sa kanilang bahay sa Cainta. Isang kuha lamang ito, walang ginamit na camera tricks, walang inedit. Ginawa niya ito bilang finale ng kanyang special na pinamagatang Thou Shalt Not Blink.

Ang special ay kinunan ng dalawang buwan sa California, USA. Kung sa unang special ay naging guest niya si Criss Angel, isang pamosong international illusionist, at dito sa ikalawa, mga kasamahan niyang artista ang makiki-magic sa kanya tulad nina John Estrada, Richard Gomez, Vhong Navarro, Leandro Munoz, Miguel Vera, Gloria Romero, Marian Rivera, Anjo Yllana, Yasmien Kurdi, Rayver Cruz, Ryan Agoncillo at Judy Ann Santos.

Nagawa rin ni Bearwin na makapag-shoot sa headquarters ng ellusionist.com, isang US based online community for artists na gustong matuto ng high impact magic tricks. Isinama rin siya sa website nila. Mahigit 60,000 ang miyembro nito worldwide.

Mapapansin na pinaghalong Kapuso at Kapamilya stars ang mga guests ni Bearwin. Si Vhong ay binibigyan niya ng tribute sapagkat ito ang nag-introduce sa kanya sa magic. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites