<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, April 21, 2008

‘Da Big Show’ ni Ogie, mamayang gabi na

Naaalala n’yo pa ba ang mga larong tumbang preso, patintero, piko at labanan ng gagamba?

Ano kaya ang mangyayari kung bawat isa sa mga larong ito ay babaguhin at lilikhaing muli para umayon sa panlasa ng mga modernong Pinoy?

Humanda na dahil ang “Little Big Man of Entertainment” ng Pilipinas na si Ogie Alcasid ay pangungunahan ang pinakabagong noontime game show na Da Big Show.

Apat na team na binubuo ng tatlong miyembro ang maglalaban-laban sa isang serye ng mga larong Pinoy kung saan ang mga elemento ay ginawang dambuhala.

Ang pinakamatinding hamon ng Da Big Show ay isang giant palayok na kailangang basagin ng mananalong team para mapanalunan ang jackpot prize.

Kung hindi mabasag ang palayok, idaragdag ang premyo sa susunod na araw para lumaki ang jackpot prize.

Isang cheer squad na may 20 miyembro ang magbibigay-inspirasyon sa mga manlalaro. Magbibigay din ng moral support ang anim na malulusog na dilag na tinaguriang, “Da Big Girls.”

Magsisilbi namang referee sa mga laro ang mga bodyguard ni Ogie na sina More at Less.

Tutukan ang Da Big Show sa GMA-7, bago mag-Eat Bulaga, simula ngayong Lunes. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites