<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, April 30, 2008

Dyesebel high TV Rating

Naglalakihang pictures nina Piolo Pascual at Marian Rivera ang nakalagay sa invite sa launching ng Blue Water Spa this Wednesday.

Makikita rin ang magkasamang litrato ng dalawa sa billboard, poster at print ad.

Three months nang nag-pictorial sina Marian at Piolo para sa Blue Water Spa at kanilang naisikreto. Masaya raw ang kanilang pictorial at may kasamang biruan, gaya ng pagyayaya ni Piolo na lumipat sa ABS-CBN si Marian.

Ang sagot ng actress, bakit hindi si Piolo ang lumipat sa GMA-7?

Sa dinner, hiwalay ng mesa ang grupo ng Channel 2 at Channel 7.

Lumipat sa mesa ng mga taga-Siyete si Piolo para mas magkakuwentuhan sila ni Marian.

Samantala, tuwang-tuwa ang grupo ng Dyesebel sa 44.9 percent na nakuha nito sa pilot episode considering na hindi pa napapanood sina Marian at Dingdong Dantes at nag-brownout sa ilang lugar sa Manila, Quezon City at San Juan.

Obviously, na-miss ng viewers ang tambalan ng dalawa at gustong tutukan ang simula ng istorya nito. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites