<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, April 24, 2008

The Echo movie mapapanood na!

Ready for showing na ang The Echo kaya excited na ang Pinoy director na si Yam Laranas na ayaw na magpatawag ng “direk.”

Sure ako na panonoorin ng mga Pilipino ang The Echo dahil karangalan natin na isang Pinoy ang direktor ng Hollywood movie na ito at kasama pa sa cast ang ating very own na si Iza Calzado, kung saan nagbida rin sa pinagha­nguang local film na Sigaw.

Type ko si Yam dahil kahit made na siya, hindi niya nakakalimutan na pasalamatan si Mother Lily Monteverde sa pagbibigay sa kanya ng malaking break sa pelikula.

Si Mother ang produ ng Sigaw na napansin ng mga American producers kaya gumawa sila ng English version ng suspense-thriller na ito na tinawag nilang The Echo.

Click na click sa mga foreigners ang Asian horror films. Yung mga Amerikanong kaibigan ng mga anak ko sa Amerika eh nanonood ng Pinoy horror movies itsurang hindi sila nakakaintindi ng Tagalog. Nakikitili sila sa mga Pinoy na sumisigaw sa mga nakakatakot na eksena, basta masabi lang na affected din sila ng kanilang mga pinanonood. [source of news]

Labels:

1 Comments:

Anonymous yani lavigne said...

when is the exact date?

11:00 PM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites