<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, April 04, 2008

Fans ni Marian Rivera naiinip na!

Medyo yata natatagalan bago masundan ang Marimar.

Inip na inip na ang mga supporters ni Marian Rivera. Mabuti na lamang at marami siyang endorsements, madalas pa rin nila siyang napapanood.

Pero ang gusto nila ay makita ito sa sarili niyang serye, ito ngang Dyesebel na nagti-taping pa rin sa Palawan. Gusto nilang malaman kung hanggang sa tubig ay magiging malakas pa rin ang chemistry nila ni Dingdong Dantes na dahilan sa Medicol ay nakikita pa rin ng madalas sa TV.

May bagong support cast ang dalawa sa bago nilang serye. Tulad ni Hero Angeles na magbabalik TV for the first time.

Kasama pa rin sa Dyesebel si Aljur Abrenica. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites