<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, April 01, 2008

Glaiza de Castro and Lovi Poe, nagkasakitan?

NAGKAKATOTOHAN na kaya ang mga sakitang pisikal nina Glaiza de Castro and Lovi Poe?

With their leading men Marky Cielo and Jolo Revilla respectively, impressive na nakakaya nilang apat na dalhin ang kanilang first Sine Novela na Kaputol Ng Isang Awit na part ng GMA Drama Rama Sa Hapon after Maging Akin Ka Lamang. Sumasabay ito sa ratings game with the other Drama Rama na Maging Akin nga at Daisy Siete kaya expect an extension of the series more than the standard one season thirteen weeks run.

Ngayon, tumitindi na ang love triangle nina Glaiza, Marky and Lovi but this is just in the soap lang naman.

Kaya nga muntik nang magkaroon ng issue ng tunay at malakas ang pagkakasampal ni Glaiza kay Lovie sa isang eksenang nakunan recently. Bago pa man lumaki ang issue, let’s make it clear na si Lovi ang nag request kay Glaiza na totohanin ang sampal nito sa kaniya para maging realistic ang eksena.

Kaya nga lang, namula ang pisngi ni Lovi. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites