<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, April 23, 2008

Hero Angeles updates

Pinagkaguluhan sa presscon ng Dyesebel si Hero Angeles na after a long time, noon lang uli na-interview nang formal.

Gusto nitong magsimula uli ng positive, kaya nakiusap sa press na ’wag muna siyang intrigahin pati ang kapatid niyang si Henry.

One-year contract ang pinirmahan ni Hero sa GMA Network at ang Dyesebel ang first regular show niya. Siya si Mark, fisherman at galit sa pamilya nina Fredo (Dingdong Dantes). Desidido na itong muling pasiglahin ang kanyang career.

“First break ko ito sa GMA at comeback na rin. Sana may ma-contribute ako sa show, tagal na rin akong ’di nakakaarte at sa Walang Tulugan lang ako nagho-host. Napanood ko ang Marimar at sana, maging kasing-ganda nito ang Dyesebel,” panimula ni Hero.

Inamin niyang nag-a-adjust pa siya’t mga bago ang kanyang katrabaho, kaya nangangapa pa.

Ang hirap daw magsimula uli at malaking tulong si Direk Joyce Bernal, na naging director niya sa SCQ Reload noon.

“Kinabahan ako nang malaman kong kasama ako sa Dyesebel at sina Marian at Dingdong ang bida. Nakaka-pressure, dahil nag-rate ang Marimar. Pero, alam ko ring tatangkilikin ito ng mga tao,” wika nito. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites