<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, April 24, 2008

Jean Garcia at Polo Ravales hindi mag-MU

Walang balak magdemanda si Jean Garcia sa ABS-CBN sa paglabas nito ng video nila ni Polo Ravales habang magkasama silang nagbakasyon sa Macau kamakailan lang. It will be just a waste of time and money raw.

Para sa kanya, she will take it as a lesson learned na lang. Next time ay magiging doubly aware raw siya sa mga taong nasa paligid niya at baka mamaya ay kinukunan na siya ng video ng mga ito.

“Actually, napansin ko ‘yung Pinay na kumukuha ng video sa amin ni Polo. Ang akala ko ay isang fan lang ‘yun na gustong kumuha ng souvenir shots sa amin. Hindi ko alam na ibebenta pala niya ang nakuha niyang video sa ABS. It’s really an invasion of privacy on our part,” pagprotesta ni Jean nang makausap namin siya sa prescon ng Dyesebel.

Anyway, ayaw umamin ni Jean sa tunay na relasyon nilang dalawa ni Polo. Wala naman daw kasi siyang dapat aminin sa kanila ni Polo other than being good friends.

‘Yung bakasyon nila sa Macau ay matagal na raw nilang napag-usapan ‘yun, noong panahon na nagte-taping pa sila ng La Vendetta. Ngayon lang daw sila nagkaroon ng time para umalis.

Hindi rin daw sila mag-M.U. ni Polo kasi wala namang exclusivity sa kanilang “relasyon”. “I still go out with other people. At siya rin, he could date other women kung gusto niya,”pahayag ni Jean.

Aminado siya na she’s not ready to commit yet into a relationship. Nage-enjoy pa raw siya nang husto sa kanyang pagiging single. At ayaw niyang i-commit muna ang kanyang kalayaan kahit kanino.

Hindi rin daw totoo na ayaw ng anak niyang si Jenica kay Polo dahil sa agwat ng mga edad nila. Okay naman daw ang dalawa. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites