<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, April 09, 2008

Jolina Magdangal, nagpakasal sa Italy?

TINAWANAN lang ni Jolina Magdangal ang balitang nagpakasal na sila ni Bebong Muñoz sa Venice, Italy.

Nag-text sa amin si Jolens from Italy. It says in full: “Nasa gitna kami ng dagat ngayon galing ng Savona papuntang Naples. Nakapag- shoot na ako sa Venice. Napaluha ako sa ganda lalo nang kunan akong mag-isa sa gondola na naka-wedding gown. Lagi akong pinapalakpakan at kinakantahan ng mga Italiyano.”

One of the highlights of the movie directed by Mark Reyes ang pagsakay ni Jolens sa gondola in her wedding gown.

Another textmate na part of production of the GMA Films movie being shot there ang nag-text sa amin, how true daw na nagpakasal na ng tunay sina Jolens and Bebong Muñoz sa Venice?

Before she left, inamin niya naman kasing susu-nod ang boyfriend niya pero hindi ito magtatagal at li-lipad agad ng Washington DC. Tineks agad namin si Jolens and even Bebong kung totoo nga ito.

Simple lang ang naging text back sa amin ni Jolens.

“Ha-ha-ha. Bongga!” [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites